Oznamy pro farnost 26.12.2021

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Na Boží Hod Vánoční se koná sbírka na potřeby našeho kostela.

Z důvodu epidemických opatření se vánoční koledování odkládá na neděli 2. ledna 2022.

V pondělí nebude večerní mše svatá pro rodiny s dětmi.

Dovolte mi popřát vám všem radostné prožití svátků a úsměv na tváři a to se podaří, když bude mezi vámi láska, radost a pokoj dnes i po celý příští rok.