Pořad bohoslužeb v lednu 2022

  1.1.2022 sobota Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE9.00 h Za dívky z farnosti
  2.1.2022 neděle 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ9.00 h Za farníky
  3.1.2022 pondělí Nejsvětějšího Jména Ježíš 18.00 h Za zemřelého Františka Hájka, manželku, dar zdraví a síly pro celou rodinu
  4.1.2022 úterý     mše sv. nebude
  5.1.2022 středa   mše sv. nebude
  6.1.2022 čtvrtek Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ18.00 h Na úmysl dárce
  7.1.2022 pátekPřipomínka sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze mše sv. nebude
  8.1.2022 sobota   18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé i zemřelé
  9.1.2022 neděle SVÁTEK KŘTU PÁNĚ9.00 h Na úmysl dárce
  10.1.2022 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  11.1.2022 úterý     mše sv. nebude
  12.1.2022 středa   18.00 h Za zemřelou Boženu a Františka Lopatovy a duše v očistci
  13.1.2022 čtvrtek Připomínka sv. Hilaria, biskupa a učitele církve 18.00 h Za Františka Žajdlíka, manželku, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
  14.1.2022 pátek   18.00 h Za zemřelého Dušana Bartoňka, rodinu a duše v očistci
  15.1.2022 sobota   14.00 h Pohřeb zemřelého Stanislava Hlůška
  16.1.2022 neděle2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
  17.1.2022 pondělíPamátka sv. Antonína, opata 18.00 h Za Františka Kotačku, manželku a celou živou i zemřelou rodinu
  18.1.2022 úterý Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů   mše sv. nebude
  19.1.2022 středa   18.00 h Na úmysl dárce
  20.1.2022 čtvrtek Připomínka sv. Fabiána, papeže a mučedníka a připomínka sv. Šebestiána, mučedníka15.00 h Pohřeb zemřelého Zdeňka Maluše
  21.1.2022 pátek Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice15.00 h Pohřeb zemřelé Františky Vlkové
  22.1.2022 sobotaPřipomínka sv. Vincence, jáhna a mučedníka18.00 h Za zemřelého Josefa Matuštíka, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  23.1.2022 neděle3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  24.1.2022 pondělí Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  25.1.2022 úterýSvátek Obrácení sv. Pavla, apoštola   mše sv. nebude
  26.1.2022 středaPamátka sv. Timoteje a Tita, biskupů18.00 h Na poděkování za ochranu Panny Marie s prosbou do dalších let o dary Ducha svatého
  27.1.2022 čtvrtek Připomínka sv. Anděly Mericiové, panny18.00 h Na poděkování
  28.1.2022 pátek Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 18.00 h Za Ludmilu Hyrákovu, manžela a celou živou i zemřelou rodinu
  29.1.2022 sobota   18.00 h Za zemřelého Františka a Boženu Lopatovy, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  30.1.2022 neděle 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  31.1.2022 pondělí Památka sv. Jana Boska, kněze18.00 h Za zemřelou Ludmilu Křápkovu, manžela, dvě děti, dva vnuky a dar zdraví pro živou rodinu