Pořad bohoslužeb v únoru 2022

  1.2.2022 úterý   15.00 h Pohřeb zemřelé Ludmily Maluškové
  2.2.2022 středa SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU18.00 h Za Anežku Žajdlíkovu a celou živou i zemřelou rodinu
  3.2.2022 čtvrtek Připomínka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka a připomínka sv. Ansgara, biskupa18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  4.2.2022 pátek   18.00 h Za Františka Zlámala, manželku, vnučku a duše v očistci
  5.2.2022 sobota Památka sv. Agáty, panny a mučednice 18.00 h Za zemřelou Kateřinu a Františka Miklíčkovy, zetě, za dar zdraví a Boží ochranu do dalších let
  6.2.2022 neděle5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  7.2.2022 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  8.2.2022 úterý Připomínka sv. Jeronýma Emilianiho a připomínka sv. Josefiny Bakhity, panny   mše sv. nebude
  9.2.2022 středa   18.00 h Na úmysl dárce
  10.2.2022 čtvrtek Památka sv. Scholastiky, panny 18.00 h Za zemřelého Josefa Vaňka, manželku, dvoje zemřelé rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
  11.2.2022 pátekPřipomínka Panny Marie Lurdské   18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé i zemřelé
  12.2.2022 sobota   18.00 h Za zemřelou Annu Válkovu, za celou živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  13.2.2022 neděle6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  14.2.2022 pondělí   18.00 h Za zemřelou Alexandru Bezděkovu, manžela, syna, zetě a celou živou i zemřelou rodinu
  15.2.2022 úterý     mše sv. nebude
  16.2.2022 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  17.2.2022 čtvrtek Připomínka sv. Alexia a druhů, řeholníků18.00 h Za zemřelou Hedviku Zajícovu, manžela a dary Ducha svatého pro celou rodinu
  18.2.2022 pátek   18.00 h Za zemřelé rodiče Kaňovy, Bočkovy, živou i zemřelou rodinu a za dar zdraví
  19.2.2022 sobota   18.00 h Za Stanislava Pavlase, manželku a živou i zemřelou rodinu
  20.2.2022 neděle7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  21.2.2022 pondělíPřipomínka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve 18.00 h Za Josefa a Annu Bartošovy, syna, dceru a živou rodinu
  22.2.2022 úterýSvátek Stolce sv. Petra, apoštola   mše sv. nebude
  23.2.2022 středa Připomínka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka 18.00 h Za nemocnou osobu, dar zdraví, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
  24.2.2022 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  25.2.2022 pátek   18.00 h Za rodinu Botkovu, zemřelé rodiče, duše v očistci a za obrácení hříšníků a pohanů
  26.2.2022 sobota   18.00 h Za Bohuslava Maluše, syna Zdeňka, dvoje zemřelé rodiče, dar zdraví, Boží ochranu, rodinu Šedovu,Sadílkovu a Ingrovu
  27.2.2022 neděle8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  28.2.2022 pondělí   18.00 h Za zemřelé rodiče, dceru Jiřinu a živou rodinu