Kalendář - co všechno nás čeká?

LEDEN

18.01.2022 - 25.01.2021úterý - úterýTýden modliteb za jednotu křesťanů
23.01.2022neděle3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
23.01.2022neděleNeděle Božího slova
24.01.2022pondělíZkouška scholičky
24.01.2022pondělíMše svatá pro rodiny s dětmi
30.01.2022neděle4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
31.01.2022pondělíSvětový den pomoci malomocným
31.01.2022pondělíZkouška scholičky
31.01.2022pondělíMše svatá pro rodiny s dětmi

Lektoři 2022

Úklid kostela 2022

ÚNOR

02.02.2022středaModlitby otců
04.02.2022pátekPrvní pátek v měsíci
06.02.2022neděle5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07.02.2022pondělíZkouška scholičky
07.02.2022pondělíMše svatá pro rodiny s dětmi
11.02.2022pátekSvětový den nemocných
13.02.2022neděle6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
14.02.2022pondělíZkouška scholičky
14.02.2022pondělíMše svatá pro rodiny s dětmi
20.02.2022neděle7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
21.02.2022pondělíZkouška scholičky
21.02.2022pondělíMše svatá pro rodiny s dětmi
27.02.2022neděle8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
27.02.2022neděleSbírka Haléř svatého Petra
28.02.2022pondělíZkouška scholičky
28.02.2022pondělíMše svatá pro rodiny s dětmi

Lektoři 2022

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

BŘEZEN

02.03.2022středaPOPELEČNÍ STŘEDA
02.03.2022středaDen přísného postu
04.03.2022pátekPrvní pátek v měsíci
05.03.2022sobotaDiecézní pouť – Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu – katedrála
06.03.2022neděle1. NEDĚLE POSTNÍ
13.03.2022neděle2. NEDĚLE POSTNÍ
13.03.2022neděleVýroční den zvolení papeže Františka
19.03.2022sobotaSlavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
20.03.2022neděle3. NEDĚLE POSTNÍ
20.03.2022neděleSvatojosefská pouť mužů – Svatý Hostýn
21.03.2022pondělíMezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace
25.03.2022pátekSlavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
25.03.2022pátekDen modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
27.03.2022neděle4. NEDĚLE POSTNÍ

Lektoři 2022

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

DUBEN

01.04.2022pátekPrvní pátek v měsíci
03.04.2022neděle5. NEDĚLE POSTNÍ
07.04.2022čtvrtekSvětový den zdraví
10.04.2022neděleKVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
11.04.2022pondělíPONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
12.04.2022úterýÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
13.04.2022středaSTŘEDA SVATÉHO TÝDNE
14.04.2022čtvrtekZELENÝ ČTVRTEK
15.04.2022pátekVELKÝ PÁTEK
15.04.2022pátekDen přísného postu
15.04.2022 - 16.04.2021pátek - sobotaDary na Boží hrob v Jeruzalémě
16.04.2022sobotaBÍLÁ SOBOTA
17.04.2022neděleSlavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
17.04.2022neděleSbírka na Kněžský seminář AO
18.04.2022pondělíPONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
19.04.2022úterýÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
20.04.2022středaSTŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
21.04.2022čtvrtekČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
22.04.2022pátekPÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
23.04.2022sobotaSOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
24.04.2022neděle2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
30.04.2022sobotaPouť děkanátu Uherské Hradiště za obnovu rodin a kněžská povolání na Velehradě
30.04.2022sobotaPouť hasičů (XXVIII.) - Svatý Hostýn

Lektoři 2022

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

KVĚTEN

01.05.2022neděle3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
01.05.2022nedělePouť bohoslovců za povolání (XIV.) - Svatý Hostýn
06.05.2022pátekPrvní pátek v měsíci
06.05.2022pátekDiecézní pouť – Městská pouť ke sv. Janu Sarkanderovi v katedrále v Olomouci
07.05.2022sobotaDiecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi v katedrále v Olomouci
08.05.2022neděle4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
08.05.2022neděleSbírka na křesťanská média
08.05.2022neděleSvátek matek
08.05.2022nedělePouť podnikatelů (XX.) - Svatý Hostýn
08.05.2022neděleDen modliteb za povolání k duchovnímu stavu
15.05.2022neděle5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
22.05.2022neděle6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
22.05.2022neděleSbírka na pronásledované křesťany
22.05.2022neděleDen modliteb za pronásledované křesťany ve světě
22.05.2022nedělePouť včelařů (XX.) - Svatý Hostýn
24.05.2022úterýDen modliteb za církev v Číně
25.05.2022středaMezinárodní den ztracených dětí
26.05.2022čtvrtekSlavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
27.05.2022pátekZačíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
29.05.2022neděle7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
29.05.2022neděleDen modliteb za sdělovací prostředky

Lektoři 2022

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

ČERVEN

01.06.2022středaMezinárodní den dětí
03.06.2022pátekPrvní pátek v měsíci
05.06.2022neděleSlavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
05.06.2022neděleSbírka na církevní školy v diecézi
05.06.2022neděleSvětový den životního prostředí
11.06.2022sobotaPouť lékařů a zdravotníků (XII.) - Svatý Hostýn
12.06.2022neděleSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
16.06.2022čtvrtekSlavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
19.06.2022neděle12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
21.06.2022úterýDiecézní pouť – Pouť kněží za vlastní posvěcení – Svatý Hostýn
23.06.2022čtvrtekSlavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
24.06.2022pátekSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
25.06.2022sobotaDiecézní pouť – Svěcení kněží – katedrála
26.06.2022neděle13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
29.06.2022středaSlavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

Lektoři 2022

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

ČERVENEC

01.07.2022pátekPrvní pátek v měsíci
03.07.2022neděle14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
05.07.2022úterýSlavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a Arcidiecéze olomoucké
05.07.2022úterýNárodní pouť – Velehrad – sv. Cyril a Metoděj
10.07.2022neděle15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
17.07.2022neděle16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
24.07.2022neděle17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
24.07.2022neděleSvětový den prarodičů a seniorů
31.07.2022neděle18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Lektoři 2022

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

SRPEN

05.08.2022pátekPrvní pátek v měsíci
07.08.2022neděle19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
14.08.2022neděle20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
14.08.2022neděleTitulární slavnost Nanebevzetí Panny Marie – Svatý Hostýn
15.08.2022pondělíSlavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
15.08.2022pondělíHlavní pouť – Svatý Hostýn
20.08.2022sobotaPouť pedagogů (XIV.) - Svatý Hostýn
21.08.2022neděle21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
21.08.2022neděleTradiční orelská pouť – Svatý Hostýn
22.08.2022pondělíMezinárodní den obětí náboženského násilí
27.08.2022sobotaArcidiecézní pouť rodin s dětmi a dětská pouť na konci prázdnin – Svatý Hostýn
28.08.2022neděle22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Lektoři 2022

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

ZÁŘÍ

01.09.2022čtvrtekSvětový den modliteb za péči o stvoření
02.09.2022pátekPrvní pátek v měsíci
03.09.2022sobotaMuklovská pouť (XXX.) - Svatý Hostýn
04.09.2022neděle23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
04.09.2022nedělePouť členů Matice svatohostýnské – Svatý Hostýn
11.09.2022neděle24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
16.09.2022pátekDen církevních škol
18.09.2022neděle25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
18.09.2022neděleMezinárodní den neslyšících
21.09.2022středaMezinárodní den míru
21.09.2022středaMisijní most modlitby
23.09.2022pátekDen modliteb za misie
25.09.2022neděle26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
28.09.2022středaSlavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze

Lektoři 2022

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

ŘÍJEN

02.10.2022neděle27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07.10.2022pátekPrvní pátek v měsíci
08.10.2022 - 09.10.2022sobota - neděle Dušičková pouť – Svatý Hostýn
09.10.2022neděle28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
15.10.2022sobotaSvatohubertská pouť (XXIV.) - Svatý Hostýn
16.10.2022neděle29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
16.10.2022neděleSvětový den výživy
23.10.2022neděle30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
23.10.2022neděleSbírka na misie
25.10.2022úterýSlavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
25.10.2022 - 30.10.2022úterý - neděleMožnost získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé
28.10.2022pátekNárodní pouť – Stará Boleslav – sv. Václav
30.10.2022neděle31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Lektoři 2022

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

LISTOPAD

Lektoři 2022

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

PROSINEC

Lektoři 2022

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

LEDEN

01.01.2022sobotaSlavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
01.01.2022sobotaSvětový den modliteb za mír
02.01.2022neděle 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
02.01.2022neděleVánoční koledování
03.01.2022pondělíZkouška scholičky
03.01.2022pondělíMše svatá pro rodiny s dětmi
05.01.2022středaModlitby otců
06.01.2022čtvrtekSlavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
06.01.2022čtvrtekŽehnání vody, křídy a kadidla
07.01.2022pátekPrvní pátek v měsíci
09.01.2022neděle SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
10.01.2022pondělíZkouška scholičky
10.01.2022pondělíMše svatá pro rodiny s dětmi
16.01.2022neděle2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
17.01.2022pondělíZkouška scholičky
17.01.2022pondělíMše svatá pro rodiny s dětmi

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC