Oznamy pro farnost 23.1.2022

3.neděle v mezidobí

Třetí neděli v liturgickém mezidobí vyhlásil papež František za NEDĚLI BOŽÍHO SLOVA.

Nedělní sbírka bude odeslána na BIBLICKÉ DÍLO.

V pondělí bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Milí přátelé charitního díla, velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky. Děkujeme, že jste při minulé sbírce vřele přijali koledníky a štědře je obdarovali. Přehled darů v jednotlivých farnostech a účel použití vybraných peněz najdete na vývěsce u kostela.