Oznamy pro farnost 30.1.2022

4.neděle v mezidobí

Nedělní sbírka na BIBLICKÉ DÍLO přinesla 7 437,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

V pondělí bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Ve středu se při mši svaté žehnají svíce.

Ve čtvrtek po mši svaté udělím SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ.

Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek budu navštěvovat nemocné. Své nemocné mi můžete do té doby nahlásit.

Víte, že je málo duchovních pastýřů. Je stále možnost přihlásit se do kněžského semináře. Přihlášky je třeba odevzdat nejpozději do 31. 3. 2022.