Oznamy pro farnost 20.2.2022

6.neděle v mezidobí

V pondělí jste všichni zváni na mši svatou pro rodiče s dětmi.

Prosím členy farní rady, aby se v úterý 22. února sešli v 18.3o hodin v PD.

Při sbírce na potřeby našeho kostela minulou neděli se vybralo 20 842,- Kč. Ze křtu Matiase Pešíka bylo darováno na potřeby kostela 1 000,- Kč.Ze křtu Viktora Macha bylo darováno 1 000,- Kč.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Příští neděli 27. února se koná sbírka Haléř svatého Petra.

V neděli 27. února se při mši svaté také představí děti, které mají přistoupit letos poprvé ke svaté zpovědi a k svatému přijímání.