Pořad bohoslužeb v březnu 2022

  1.3.2022 úterý     mše sv. nebude
  2.3.2022 středa POPELEČNÍ STŘEDA 18.00 h Za zemřelé Ladislava a Marii Žajdlíkovy, dvoje rodiče a dar zdraví
  3.3.2022 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Vlastu Henslovu
  4.3.2022 pátekPřipomínka sv Kazimíra18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  5.3.2022 sobota   15.00 h Pohřeb zemřelé Milady Filípkové
  6.3.2022 neděle1. NEDĚLE POSTNÍ 9.00 h Za farníky
14.00 h Křížová cesta - farní rada
  7.3.2022 pondělí Připomínka sv. Perpetuy a Felicity, mučednic 18.00 h Za Jaroslava a Růženu Maluškovy, jejich rodiče, celou živou rodinu a k Panně Marii o Boží ochranu
  8.3.2022 úterý Připomínka sv. Jana z Boha, řeholníka   mše sv. nebude
  9.3.2022 středa Připomínka sv. Františky Římské, řeholnice 18.00 h Za zemřelou matku, otce, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
  10.3.2022 čtvrtek Připomínka sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  11.3.2022 pátek   18.00 h Za zemřelého Vladislava Žajdlíka, jeho zemřelé rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
  12.3.2022 sobota   18.00 h Za zemřelého Jana Hyráka, manželku, dceru, zetě a živou i zemřelou rodinu
  13.3.2022 neděle2. NEDĚLE POSTNÍ Výroční den zvolení papeže Františka9.00 h Za farníky
14.00 h Křížová cesta
  14.3.2022 pondělí   18.00 h Za zemřelého Františka Kotačku, manželku, dvoje zemřelé rodiče a živou i zemřelou rodinu
  15.3.2022 úterý     mše sv. nebude
  16.3.2022 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  17.3.2022 čtvrtek Připomínka sv. Patrika, biskupa18.00 h Za Růženu Lopatovu, manžela a vnuka
  18.3.2022 pátekPřipomínka sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve15.00 h Pohřeb zemřelé Ludmily Kaňové
  19.3.2022 sobotaSlavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE 18.00 h Za Josefy z farnosti živé i zemřelé
  20.3.2022 neděle3. NEDĚLE POSTNÍ 9.00 h Za farníky
14.00 h Křížová cesta
  21.3.2022 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  22.3.2022 úterý     mše sv. nebude
  23.3.2022 středa Připomínka sv. Turibia z Mongroveja, biskupa 18.00 h Za zemřelou Annu Dobřeckou, rodiče a dar zdraví
  24.3.2022 čtvrtek   18.00 h Za celou zemřelou rodinu Pavelkovu, Ratajskou a duše v očistci
  25.3.2022 pátek Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé i zemřelé
  26.3.2022 sobota   18.00 h Za zemřelého Josefa Bílka a celou živou i zemřelou rodinu
  27.3.2022 neděle4. NEDĚLE POSTNÍ 9.00 h Za farníky
14.00 h Křížová cesta
  28.3.2022 pondělí   18.00 h Za zemřelou Kateřinu a Jana Kotačkovy a živou i zemřelou rodinu
  29.3.2022 úterý     mše sv. nebude
  30.3.2022 středa   18.00 h Za zemřelou Ludmilu Bachanovu, zemřelé rodiče, Františku Žajdlíkovu a celou živou i zemřelou rodinu
  31.3.2022 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka