Pořad bohoslužeb v dubnu 2022

  1.4.2022 pátek   18.00 h Za zemřelou rodinu Pálkovu
  2.4.2022 sobotaPřipomínka sv. Františka Pauly, poustevníka 18.00 h Za zemřelého Jana Trna, rodinu Vlkovu a Trnovu a dar zdraví
  3.4.2022 neděle5. NEDĚLE POSTNÍ 9.00 h Za farníky
14.00 h Křížová cesta
  4.4.2022 pondělíPřipomínka sv. Izidora, biskupa a učitele církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  5.4.2022 úterýPřipomínka sv. Vincence Ferrerského   mše sv. nebude
  6.4.2022 středa   18.00 h Na úmysl dárce
  7.4.2022 čtvrtek Připomínka sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze 18.00 h Na úmysl dárce
  8.4.2022 pátek   18.00 h Za zemřelou Annu Bachanovu a zemřelé rodiče z obou stran
  9.4.2022 sobota   18.00 h Za zemřelou Žofii Drexlerovu, manžela, dvoje zemřelé rodiče, sourozence a dar Ducha svatého
  10.4.2022 neděleKVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 9.00 h Za farníky
14.00 h Křížová cesta
  11.4.2022 pondělíPONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 18.00 h Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání a dar zdraví
  12.4.2022 úterýÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE   mše sv. nebude
  13.4.2022 středa STŘEDA SVATÉHO TÝDNE mše sv. nebude
  14.4.2022 čtvrtek ZELENÝ ČTVRTEK 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  15.4.2022 pátek VELKÝ PÁTEK15.00 h Křížová cesta
18.00 h OBŘADY VELKÉHO PÁTKU
  16.4.2022 sobota BÍLÁ SOBOTA 20.00 h OBŘADY VIGILIE VZKŘÍŠENÍ
  17.4.2022 neděle Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ9.00 h Za farníky
  18.4.2022 pondělíPONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 9.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé i zemřelé
  19.4.2022 úterý ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM   mše sv. nebude
  20.4.2022 středa STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM18.00 h Za zemřelou Boženu Bartošovu, manžela, dvoje rodiče, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  21.4.2022 čtvrtek ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM18.00 h Za zemřelou Květoslavu Páčovu, manžela, dvoje rodiče, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  22.4.2022 pátekPÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM18.00 h Za zemřelou Janu Hlaváčovu, rodinu Libosvárovu a Hlaváčovu
  23.4.2022 sobotaSOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  24.4.2022 neděle2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 9.00 h Za farníky
  25.4.2022 pondělí Svátek sv. Marka, evangelisty 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  26.4.2022 úterý     mše sv. nebude
  27.4.2022 středa   18.00 h Za živou a zemřelou rodinu Kostrůnkovu, Žajdlíkovu, za dar zdraví a duše v očistci
  28.4.2022 čtvrtek Připomínka sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka a připomínka sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze 18.00 h Za zemřelého manžela Jaromíra Páče, ochranu Panny Marie pro živou rodinu
  29.4.2022 pátek Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 18.00 h Za zemřelou Boženu Vaňkovu a celou živou živou i zemřelou rodinu
  30.4.2022 sobota Připomínka sv. Zikmunda, mučedníka a připomínka sv. Pia V., papeže mše sv. nebude - Pouť děkanátu za obnovu rodin a kněžská povolání na Velehradě