Oznamy pro farnost 27.2.2022

8.neděle v mezidobí

Tuto neděli 27. února při mši svaté se představí děti, které mají přistoupit letos poprvé ke svaté zpovědi a k svatému přijímání.

V pondělí jste všichni zváni na mši svatou pro rodiče s dětmi. Žádám rodiče těchto dětí, aby se děti zúčastňovaly na těchto bohoslužbách, které budou zároveň i přípravou na první svaté přijímání.

V neděli 27. února se koná sbírka na pomoc Ukrajině místo ohlášené sbírky Haléř svatého Petra, která se překládá na neděli příští.

Popeleční středou začíná doba postní. Středa je dnem přísného postu. Při mši svaté se bude ve středu udělovat popelec.

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit u mne.

Také bych vás rád upozornil na možnost postní almužny. V kostele najdete papírové pokladničky, jak bylo zvykem již v uplynulých letech, do kterých můžete střádat své dary. Pokladničky s dary pak přineste na Květnou neděli 10. dubna 2022.