Postní aktivita (nejen) pro děti

Postní aktivita (nejen) pro děti

V kostele nám přibyla jedna nástěnka. Je součástí aktivity, která nám pomůže líp prožít dobu postní a tak se co nejlíp připravit na Velikonoce.
A zde je vysvětlení a pravidla.

STROM KŘÍŽE – STROM ŽIVOTA

Ježíš sám se přirovnal k ,,zelenému stromu“.
Když nesl kříž, šel za ním velký zástup lidu, ženy naříkaly a plakaly. ¨
Ježíš řekl: ,,Když se toto děje se stromem zeleným, co se teprve stane se suchým?“ (Lk 23,31)

Do koruny stromu budeme během postní doby přišpendlovat zelené listí a barevné květy, ty symbolizují život, který strom kříže přináší; život, který nám svou obětí daroval Ježíš.

Strom bere živiny z půdy, a tak horu utrpení – Golgotu na které kříž stojí, proměníme do Velikonoc v horu lásky ze svých dobrých skutků.

Jak se zapojit do postní hry?
Vezmi si domů barevné papíry a za splněný úkol si vystřihni lístek, kytičku nebo srdíčko.
Obrázky si přines do kostela a přišpendli je na nástěnku.

Nezapomeň si je podepsat!!!
Hra probíhá od Popeleční středy do Velikonoční neděle zmrtvýchvstání.

Všechny děti, které se do hry zapojí budou odměněny.
První 3 s největším počtem bodů vyhrají hodnotné ceny.

Lístek = modlitba; četba Písma svatého - 1 bod

Srdíčko = dobrý skutek; odřeknutí- 2 body

Květinka = účast na mši svaté anebo na křížové cestě- 3 body