Oznamy pro farnost 6.3.2022

1.neděle postní

Děkuji vám všem, kteří se nějak angažujete do humanitární pomoci pro Ukrajinu. Také děkuji za vaše dary do sbírky minulou neděli. Na humanitární pomoc Ukrajině bylo odesláno 27 009,- Kč.

Tuto neděli se koná sbírka Haléř svatého Petra.

Na základě rozhodnutí biskupů na 128. plenárním zasedání ČBK byla schválena celostátní sbírka na pastoraci mládeže.

Milé sestry, milí bratři, mladí přátelé,

zveme vás na Celostátní setkání mládeže (CSM) do Hradce Králové v termínu: 9. až 14. srpna 2022. Přihlašování je již spuštěno. Pozvěte i své kamarády. Staňte se svědky a zakuste novou zkušenost ve víře s Ježíšem a Marii jako sv. Pavel. V rámci CSM zveme do Hradce Králové také mladé rodiny na setkání rodin, a to v sobotu 13. srpna 2022 - více informací bude na webu setkání a na sociálních sítích.

V neděli 13. března proběhne celostátní sbírka na podporu pastorace mládeže. Výtěžek bude použit na přípravu CSM a setkání mladých s papežem na Světovém dni mládeže v Lisabonu, které se uskuteční v roce 2023. Dary můžete vložit do nedělní sbírky, popř. zaslat na účet 2900864161/2010 – rádi vám vystavíme potvrzení o daru.

První křesťané si také navzájem pomáhali modlitbou i finanční sbírkou. Za vaši štědrost děkujeme a opětujeme ji modlitbou. V minulosti tato velká setkání pomohla mládež povzbudit ve víře a zapálit je pro Krista. Proto budeme velice vděčni i za vaše modlitby.

biskup Pavel Posád, delegát pro mládež

a Kamil Strak, ředitel Sekce pro mládež

V neděli ve 14.oo hodin se koná křížová cesta.

V 15.oo hodin je tuto neděli mše svatá v kapli sv.Antonína.

V pátek při večerní mši svaté pokračují přípravy na první svaté přijímání.

V době postní bude každou středu po mši svaté (do 19:00) adorace s prosbou za mír a smír mezi lidmi i národy.