Oznamy pro farnost 20.3.2022

3.neděle postní

Poděkování patří vám všem, kteří jste přispěli do sbírky minulou neděli na podporu pastorace mládeže a celostátního setkání mladých. Bylo odesláno 9 391,- Kč.

Z pohřbu Ludmily Kaňové bylo darováno na potřeby kostela 2 000,-

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Prosím členy farní rady, aby se sešli v úterý 22. března v 18.3o hodin v Pastoračním domě.

V neděli ve 14.oo hodin se koná křížová cesta.

V pátek při večerní mši svaté pokračuje příprava na první svaté přijímání dětí.

Příští týden ze soboty na neděli se přechází na letní čas.