Oznamy pro farnost 27.3.2022

4.neděle postní

Každou neděli v postní době ve 14.oo hodin se koná křížová cesta. Příští neděli bude dětská křížová cesta za doprovodu dětské scholy. Po ní si spolu zahrajeme hry a strávíme hezké odpoledne.

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit u mne.

V pátek při večerní mši svaté pokračuje příprava na první svaté přijímání dětí.

Josefové darovali na potřeby kostela 1 200,- Kč.

Ze křtu Adama Lehkoživa bylo darováno 2 000,- Kč.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Jménem ředitele Charity Uherské Hradiště Ing. Jiřího Jakeše jste zváni na benefiční koncert s názvem Desatero, který se uskuteční v sobotu 9. dubna od 16.00 hod. ve farním kostele  sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti na Masarykově náměstí.

V programu vystoupí cimbálová muzika Danaj s cimbalistkou Magdalenou Múčkovou, Lenka Gajdová, Jan Gajda, Petr Galečka, Pavel Múčka, ženský sbor Netáta ze Strání a Staroměští mládenci. Výtěžek podpoří činnost Domácího hospice Antonínek. Všichni jste srdečně zváni!