Oznamy pro farnost 17.4.2022

Neděle ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Na Boží Hod velikonoční se koná sbírka na platy kněží.

Na Boží Hod velikonoční se na konci mše svaté žehnají pokrmy.

V pátek pokračují při večerní mši svaté přípravy dětí na první svaté přijímání.

Rád bych poděkoval vám všem, kdo jste se jakýmkoli způsobem zapojili do přípravy obřadů ve Svatém týdnu a kteří jste se podíleli na důstojném průběhu velikonoční liturgie.

Dovolte mi, abych ještě popřál velikonoční radost vzkříšeného Krista vám všem a vašim rodinám.