Oznamy pro farnost 24.4.2022

2. neděle velikonoční

Při sbírce na platy kněží minulou neděli bylo vybráno a odesláno na arcibiskupství do Olomouce 34 897,- Kč.

Z darů na Boží Hrob v Jeruzalémě bylo odesláno 2 150,- Kč.

V postní almužně bylo darováno a odesláno CHARITĚ 6 404,- Kč.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

V pátek pokračují při večerní mši svaté přípravy dětí na první svaté přijímání.

V sobotu 30. dubna jste všichni zváni na Velehrad, kde se koná pouť děkanátu Uherské Hradiště za posvěcení rodin a nová duchovní povolání.

Začátek v 15.oo hodin modlitbou růžence, v 16.oo hodin proběhne adorace, v 17.oo hodin začíná mše svatá.

V Ostrožské Lhotě mše svatá proto nebude.

Svátostné manželství uzavřou dne 7. 5. 2022 v blatnické farnosti v kapli svatého Antonína snoubenci: Antonín Huráb z Hluku a Viktorie Polášková z Ostrožské Lhoty.