Pořad bohoslužeb v květnu 2022

  1.5.2022 neděle3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 h Za farníky
  2.5.2022 pondělí Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 18.00 h Na úmysl dárce
  3.5.2022 úterý Svátek sv. Filipa a Jakuba, aspoštolů   mše sv. nebude
  4.5.2022 středa   18.00 h Za zemřelou Marii Mirošovu, manžela, syna a dar zdraví pro celou rodinu
  5.5.2022 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  6.5.2022 pátek Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka18.00 h Na úmysl dárce
  7.5.2022 sobota   18.00 h Za zemřelou Boženu a Jakuba Dominikovy a celou živou i zemřelou rodinu
  8.5.2022 neděle4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 h Za farníky
  9.5.2022 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  10.5.2022 úterý Připomínka sv. Jana z Avily, kněze a učitele církve   mše sv. nebude
  11.5.2022 středa   18.00 h Na úmysl dárce
  12.5.2022 čtvrtek Připomínka sv. Nerea a Achillea, mučedníků a připomínka sv. Pankráce, mučedníka 18.00 h Na úmysl dárce
  13.5.2022 pátek   18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé i zemřelé
  14.5.2022 sobota Svátek sv. Matěje, apoštola18.00 h Za zemřelou Janu Galuškovu, rodiče Kupcovy a Galuškovy a živou i zemřelou rodinu
  15.5.2022 neděle5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 h Za farníky
  16.5.2022 pondělí Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelou Miladu Radochovu, manžela, syna, vnuka a dar zdraví
  17.5.2022 úterý     mše sv. nebude
  18.5.2022 středa Připomínka sv. Jana I., papeže a mučedníka 18.00 h Za zemřelého Antonína Pospíšila, rodiče a dar zdraví
  19.5.2022 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Antonína Dobřeckého, dvoje rodiče a dar zdraví
  20.5.2022 pátek Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 18.00 h Za Janu Skřenkovu a dvoje prarodiče
  21.5.2022 sobota Připomínka sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedniků18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  22.5.2022 neděle6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 h Za farníky
  23.5.2022 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  24.5.2022 úterý     mše sv. nebude
  25.5.2022 středaPřipomínka sv. Bedy Ctihodného kněze a učitele církve, připomínka sv. Řehoře VII., papeže a připomínka sv. Magdalény de´Pazzi, panny18.00 h Za zemřelého Antonína Žajdlíka a celou zemřelou rodinu
  26.5.2022 čtvrtek Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ18.00 h Za živou a zemřelou rodinu Bartoňkovu a Lopatovu
  27.5.2022 pátek Připomínka sv. Augustina z Canterbury, biskupa18.00 h Za živou i zemřelou rodinu Míškovu
  28.5.2022 sobota   18.00 h Za zemřelou Anežku a Miloslava Gotwaldovy, sourozence a rodiče
  29.5.2022 neděle7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 h Za zemřelého P.Antonína Šuránka a za farníky
  30.5.2022 pondělíPřipomínka sv. Zdislavy 18.00 h Za zemřelé rodiče Radochovy, dva syny, zetě a dar zdraví pro celou rodinu
  31.5.2022 úterý Svátek Navštívení Panny Marie   mše sv. nebude