Pořad bohoslužeb v červnu 2022

  1.6.2022 středa Památka sv. Justina, mučedníka 18.00 h Za zemřelého Františka Kotačku, manželku a dar zdraví pro živou rodinu
  2.6.2022 čtvrtek Připomínka sv. Marcelina a Petra, mučedníků18.00 h Za zemřelou Annu Absolonovu
  3.6.2022 pátekPamátka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků18.00 h Za zemřelou Ludmilu Hájkovu, manžela, celou rodinu a dar živé víry
  4.6.2022 sobota   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  5.6.2022 neděle Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO9.00 h Za prvokomunikanty
  6.6.2022 pondělí Památka Panny Marie, Matky církve 18.00 h Za zemřelého Josefa Bachana, rodiče Bachanovy, Žajdlíkovy, zemřelou rodinu a zemřelého švagra Gustava Vallu
  7.6.2022 úterý     mše sv. nebude
  8.6.2022 středa   16.00 h Pohřeb zemřelého Josefa Bachana
  9.6.2022 čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  10.6.2022 pátek  18.00 h Za zemřelého P. Miroslava Bachana a duše v očistci
  11.6.2022 sobota Památka sv. Barnabáše, apoštola18.00 h Za zemřelou Boženu a Jakuba Dominikovy a celou živou i zemřelou rodinu
  12.6.2022 neděle Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE9.00 h Za farníky
  13.6.2022 pondělí Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve POUŤ – mše sv. nebude
  14.6.2022 úterý     mše sv. nebude
  15.6.2022 středa Připomínka sv. Víta, mučedníka18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé i zemřelé
  16.6.2022 čtvrtek Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  17.6.2022 pátek   18.00 h Za zemřelého Antonína a Ludmilu Kaňovy a celou živou i zemřelou rodinu
  18.6.2022 sobota   18.00 h Za zemřelou Maii Příkazskou, zemřelého manžela, celou zemřelou rodinu a Boží ochranu pro živou rodinu
  19.6.2022 neděle12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ POUŤ – mše sv. nebude
  20.6.2022 pondělí   18.00 h Za živou i zemřelou rodinu Hájkovu, Křápkovu, dar zdraví a duše v očistci
  21.6.2022 úterýPamátka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka   mše sv. nebude
  22.6.2022 středaPřipomínka sv. Paulína Nolánského, biskupa a připomínka sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  23.6.2022 čtvrtek Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE18.00 h Na úmysl dárce
  24.6.2022 pátek Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA18.00 h Na poděkování
  25.6.2022 sobota Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie 18.00 h Za Františka Bachana, zemřelé rodiče z obou stran, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  26.6.2022 neděle13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
  27.6.2022 pondělí Připomínka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelou Marii Janásovu, manžela a živou i zemřelou rodinu
  28.6.2022 úterýPamátka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka   mše sv. nebude
  29.6.2022 středa Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ 18.00 h Za zemřelého Stanislava Budaře, rodiče a živou i zemřelou rodinu
  30.6.2022 čtvrtek Svátek Výročí posvěcení katedrály18.00 h Za Pavla Trávníčka, prarodiče, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví