Oznamy pro farnost 8.5.2022

4. neděle velikonoční

V pátek pokračují při večerní mši svaté přípravy dětí na první svaté přijímání.

V měsíci květnu se po večerní mši svaté koná májová pobožnost.

Tuto neděli 8. května se koná sbírka na křesťanská média.

Prosím, aby se členové farní rady sešli v úterý 10. května v 18.3o hodin v Pastoračním domě.