Oznamy pro farnost 15.5.2022

5. neděle velikonoční

Tuto neděli 15. května 2022 bude mše svatá v kapli Svatého Antonína v 15.3o hodin sloužena za živé a zemřelé členky a členy Českého červeného kříže z Ostrožské Lhoty a dar zdraví.

V pátek pokračují při večerní mši svaté přípravy dětí na první svaté přijímání.

V měsíci květnu se po večerní mši svaté koná májová pobožnost.

Ve sbírce na křesťanská média minulou neděli se vybralo 9 074,- Kč. Ze křtu Jakuba Šuránka bylo darováno na potřeby kostela 1 000,- Kč Ze křtu Mattea Matuštíka 1 000,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

V sobotu 28. května 2022 při mši svaté v 11.oo hodin přijmou v našem kostele svátost manželství snoubenci David Tureček a Petra Hildebrandová.

Přijďte prosím na úklidovou brigádu kostela a jeho okolí, která proběhne v sobotu 28. května odpoledne od 14 hodin. Vezměte si nářadí na venkovní úklid. Předem děkujeme za vstřícnost.

Vzhledem k minimálnímu zájmu o společnou přepravu na pouti na Antonínek v posledních letech, autobus letos organizovaný nebude. Domluvte se prosím mezi sebou na dopravě osobními auty.

Příští rok proběhne udělování svátosti biřmování. Předběžně to plánujeme za rok po prázdninách 2023. Příprava biřmovanců začne po letošních prázdninách 2022. Přihlašujte se osobně u místního duchovního správce.