Oznamy pro farnost 22.5.2022

6. neděle velikonoční

V neděli 22. května jste všichni zváni na pouť rodin, která se koná na Antonínku. Čeká vás spousta zábavy i zajímavých aktivit. Zváni jsou všichni bez rozdílu věku a stavu. Bližší informace si přečtěte na letáku, který je v nástěnce kostela.

V sobotu 28. května se v 15 hod. uskuteční na Svatém Antonínku Pouť Domácího hospice Antonínek. Mši svatou bude sloužit spirituál Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci P. Antonín Hráček. Po mši svaté bude agapé s možností sdílení. Přítomni budou pracovníci hospice, kteří rádi odpoví na všechny dotazy.

V pátek pokračují při večerní mši svaté přípravy dětí na první svaté přijímání.

V měsíci květnu se po večerní mši svaté koná májová pobožnost.

Ze křtu Jonáše Hyráka bylo darováno na potřeby kostela 1 000,- Kč Upřímné Pán Bůh zaplať.

Tuto neděli se koná sbírka na pronásledované křesťany.

Přijďte prosím na úklidovou brigádu kostela a jeho okolíkterá proběhne v sobotu 28. května odpoledne od 14 hodin. Vezměte si nářadí na venkovní úklid. Předem děkujeme za vstřícnost.

Vzhledem k minimálnímu zájmu o společnou přepravu na pouti na Antonínek v posledních letech, autobus letos organizovaný nebude. Domluvte se prosím mezi sebou na dopravě osobními auty.

Příští rok proběhne udělování svátosti biřmování. Předběžně to plánujeme za rok po prázdninách 2023. Příprava biřmovanců začne po letošních prázdninách 2022. Už nyní se přihlašujte osobně u místního duchovního správce.