Oznamy pro farnost 29.5.2022

7. neděle velikonoční

Tuto neděli si připomínáme 120. výročí narození služebníka Božího P.Antonína Šuránka. Po mši svaté kolem 10.oo hodin se odebereme ke kněžskému hrobu na místní hřbitov, kde na něho vzpomeneme modlitbou.

Farnost Blatnice pod Sv., Matice svatoantonínská a Obec Blatnička Vás zvou v neděli 29.května 2022 v 18 hodin na májovou pobožnost do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Blatničce, po které bude následovat beseda a vzpomínání na P. Antonína Šuránka u příležitosti 120. výročí jeho narození. Za příznivého počasí bude beseda probíhat vedle kostela, kde budou připraveny lavičky k sezení a malé občerstvení. Děkuji.

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit duchovnímu správci.

V pátek proběhne při večerní mši svaté poslední příprava dětí na první svaté přijímání.

V sobotu od 14.3o hodin přistoupí děti poprvé ke svaté zpovědi. Také si vykonáme zkoušku na obřad prvního svatého přijímání a doplníme poslední informace.

Při sbírce na pronásledované křesťany minulou neděli se vybralo a bylo odesláno 7 165,- Kč.

Ze svatby novomanželů Turečkových bylo darováno na kostel 3 000,- Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Příští rok proběhne udělování svátosti biřmování. Předběžně to plánujeme za rok po prázdninách 2023. Příprava biřmovanců začne po letošních prázdninách 2022. Už nyní se přihlašujte osobně u místního duchovního správce.