Oznamy pro farnost 12.6.2022

Slavnost Nejsvětější Trojice

V pondělí se koná na Antonínku domácí pouť. Poutní mše svatá začíná již v 17.oo hodin. V Ostrožské Lhotě mše svatá nebude.

Minulou neděli se ve sbírce na církevní školy v diecézi vybralo a bylo odesláno 12 524,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Mé poděkování patří všem, kteří jste se zapojili do noci kostelů.

Vzadu v kostele naleznete přihlášky do vyučování náboženství. Odevzdávejte je nikoli ve škole, ale do poštovní schránky na farním úřadě nebo přímo do rukou duchovního správce.

Slavnost Těla a Krve Páně oslavíme formou adorace po mši svaté. Jedná se o doporučený svátek. Věřícím se doporučuje toho dne účastnit se mše svaté.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Příští neděli se koná v kapli svatého Antonína hlavní pouť. V Ostrožské Lhotě mše svatá nebude. Pro nedostatek zájemců v uplynulých letech autobus nepojede.