Pěší pouť za umělce letos povede i přes Ostrožskou Lhotu 24. - 30. 7.

Pěší pouť za umělce letos povede i přes Ostrožskou Lhotu 24. - 30. 7.

Pěší poutě za umělce se může zúčastnit skutečně každý.
Nejen formou putování, ale také svou účastí doprovodného programu během celého týdne.

16. Pěší pouť za umělce.
Trasa vede i přes Ostrožskou Lhotu.

Program v úterý 26. 7. v Ostr. Lhotě a na Svatém Antonínku

10.30 modlitba s myšlenkami P. Šuránka v kostele v Ostr. Lhotě

13.30 modlitba u hrobu P. Šuránka

14.00 pěšíé přesun na Svatý Antonínek

17.00 mše svatá

18.00 Význam života P. Šuránka pro současného člověka
Proč svatořečení P. Šuránka?
Co je potřeba ke svatořečení vůbec?
A jak se týká svatost každého člověka?

18.45 křížová cesta s myšlenkami P. Šuránka

Ve středu 27. 7. je na programu plavba lodí s biskupem Nuzíkem.
Lodní lístek si poutníci z řad veřejnosti zajišťují individuálně online ZDE

Více informací a program ZDE