Oznamy pro farnost 19.6.2022

12.neděle mezidobí

Tuto neděli se koná v kapli svatého Antonína hlavní pouť. V Ostrožské Lhotě mše svatá nebude. Pro nedostatek zájemců v uplynulých letech autobus nepojede.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

V pátek po mši svaté se koná smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí.

Vzadu v kostele naleznete přihlášky do vyučování náboženství. Odevzdávejte je nikoli ve škole, ale do poštovní schránky na farním úřadě nebo přímo do rukou duchovního správce.