Pořad bohoslužeb v červenci 2022

  1.7.2022 pátek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  2.7.2022 sobota   18.00 h Na úmysl dárce
  3.7.2022 neděle 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  4.7.2022 pondělí Připomínka sv. Prokopa, opata a připomínka sv. Alžběty Portugalské 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  5.7.2022 úterý Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a Arcidiecéze olomoucké 18.00 h Na úmysl dárce
  6.7.2022 středa Připomínka sv. Marie Goretti, panny a mučednice18.00 h Na úmysl dárce
  7.7.2022 čtvrtek   18.00 h Na úmysl dárce
  8.7.2022 pátek   18.00 h Za zemřelého otce, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
  9.7.2022 sobota Připomínka sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a jeho druhů, mučedníků18.00 h Na úmysl dárce
  10.7.2022 neděle 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  11.7.2022 pondělí Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy18.00 h Za zemřelou Annu Kotačkovu, manžela, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví pro živou rodinu
  12.7.2022 úterý     mše sv. nebude
  13.7.2022 středa Připomínka sv. Jindřicha18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, prosba o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie
  14.7.2022 čtvrtek Připomínka bl. Hroznaty, mučedníka a připomínka sv. Kamila de Lellis, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  15.7.2022 pátek Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 18.00 h Na úmysl dárce
  16.7.2022 sobotaPřipomínka Panny Marie Karmelské18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé i zemřelé
  17.7.2022 neděle16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  18.7.2022 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  19.7.2022 úterý     mše sv. nebude
  20.7.2022 středa Připomínka sv. Apolináře, biskupa a mučedníka18.00 h Za zemřelého Stanislava Lagu, celou rodinu a dar zdraví
  21.7.2022 čtvrtek Připomínka sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve 18.00 h Za zemřelého Štěpána Žajdlíka, manželku, děti a duše v očistci
  22.7.2022 pátek Svátek sv. Marie Magdalény 18.00 h Za zemřelou rodinu Štajnochovu, Radochovu a zdraví pro celou rodinu
  23.7.2022 sobotaSvátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy 18.00 h Za zemřelého Antonína Radocha, živou i zemřelou rodinu, na poděkování za dar draví
  24.7.2022 neděle17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za padesátníky, šedesátníky, pětašedesátníky, sedmdesátníky, osmdesátníky a ostatní farníky živé i zemřelé
  25.7.2022 pondělí Svátek sv. Jakuba, apoštola18.00 h Za živé i zemřelé Jakuby a Anny z farnosti
  26.7.2022 úterýPamátka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie   mše sv. nebude
  27.7.2022 středa Připomínka sv. Gorazda a druhů 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  28.7.2022 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Josefa Macha a celou živou i zemřelou rodinu
  29.7.2022 pátekPamátka sv. Marty, Marie a Lazara16.00 h Pohřeb zemřelého Josefa Páče
  30.7.2022 sobota Připomínka sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve18.00 h Za Annu Maluškovu, zemřelého manžela, dva zetě, vnuka Zdeňka, Annu Šedovu a manžela a za dar zdraví pro celou rodinu
  31.7.2022 neděle 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky