Pořad bohoslužeb v srpnu 2022

  1.8.2022 pondělíPamátka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve18.00 h Za zemřelou Kateřinu Lopatovu, manžela, zetě a za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
  2.8.2022 úterý Připomínka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa, připomínka sv. Petra Juliána Eymarda, kněze a připomínka Panny Marie, Královny andělů   mše sv. nebude
  3.8.2022 středa   15.30 h Pohřeb zemřelé Marie Vaštíkové
  4.8.2022 čtvrtek Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze18.00 h Za zemřelou Annu Hyrákovu, manžela, dceru, zetě a celou živou i zemřelou rodinu
  5.8.2022 pátek Připomínka Posvěcení římské baziliky Panny Marie 18.00 h Za živou i zemřelou rodinu Mrázkovu, Blažkovu, Gavelčíkovu a ochranu Panny Marie
  6.8.2022 sobota Svátek Proměnění Páně 18.00 h Za zemřelého Josefa Lopatu, manželku, rodiče z obou stran, sourozence, ctihodnou sestru Marii Františku a Boží ochranu pro celou živou rodinu
  7.8.2022 neděle 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  8.8.2022 pondělí Památka sv. Dominika, kněze 18.00 h Za zemřelého Jaromíra Páče, manželku, syna a živou i zemřelou rodinu
  9.8.2022 úterý Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy   mše sv. nebude
  10.8.2022 středaSvátek sv. Vavřince, mučedníka 18.00 h Za zemřelého Jaroslava Juráčka, zemřelé rodiče, sestru a duše v očistci
  11.8.2022 čtvrtek Památka sv. Kláry, panny 18.00 h Za osvobození a uzdravení rodu a rodových kořenů
  12.8.2022 pátek Připomínka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  13.8.2022 sobota Připomínka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků 18.00 h Za zemřelého Stanislava Dominika a celou živou i zemřelou rodinu
  14.8.2022 neděle 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  15.8.2022 pondělí Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé i zemřelé
  16.8.2022 úterý Připomínka sv. Štěpána Uherského   mše sv. nebude
  17.8.2022 středa   18.00 h Za zemřelého Josefa Bartoše, syna, zetě, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
  18.8.2022 čtvrtek   18.00 h Na poděkování za 60 roků manželů Bachanových
  19.8.2022 pátek Připomínka sv. Jana Eudese, kněze18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  20.8.2022 sobota Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 18.00 h Za zemřelého Petra Poláška, jeho otce Františka Poláška a živou i zemřelou rodinu
  21.8.2022 neděle21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  22.8.2022 pondělí Památka Panny Marie Královny 18.00 h Za zemřelou Marii Vaňkovu, manžela, děti a duše v očistci
  23.8.2022 úterý Připomínka sv. Růženy z Limy, panny   mše sv. nebude
  24.8.2022 středa Svátek sv. Bartoloměje, apoštola18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  25.8.2022 čtvrtek Připomínka sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků; připomínka sv. Ludvíka; připomínka sv. Josefa Kalassanského, kněze a připomínka bl. Dominika Metoděje Trčky, kněze a mučedníka18.00 h Za zemřelou rodinu Lacinovu a Halíkovu
  26.8.2022 pátek   18.00 h Za rodiče Kusákovy, živou a zemřelou rodinu a dar zdraví
  27.8.2022 sobotaPamátka sv. Moniky 18.00 h Za zemřelou Marii Bartoňkovu, manžela, dceru a duše v očistci
  28.8.2022 neděle 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ POUŤ – mše sv. nebude
  29.8.2022 pondělí Památka umučení sv. Jana Křtitele 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  30.8.2022 úterý     mše sv. nebude
  31.8.2022 středa   18.00 h Prosba o pomoc Ducha svatého na začátku školního roku