Výročí 2012

Výročí 2012

V letošním roce, si připomínáme dvě kulatá výročí spojená s P. Antonínem Šuránkem.

29. května by se dožil 110 let

3. listopadu uplyne 30. výročí jeho úmrtí