Oznamy pro farnost 31.7.2022

18.neděle mezidobí

Při sbírce na potřeby našeho kostela minulou neděli se vybralo 35 405,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie v Uherském Hradišti se koná 2. srpna pouť zvaná PORCIUNKULE, kde můžete získat plnomocné odpustky.

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit u duchovního správce.

Matice svatoantonínská připravuje na sobotu 9. září 2022 poutní a poznávací zájezd, který se koná v rámci připomínky letošního 120. výročí narození a 40. výročí úmrtí P.Antonína Šuránka. Přihlásit se můžete u Aleny Skřenkové.