Pořad bohoslužeb v září 2022

  1.9.2022 čtvrtek   18.00 h Na úmysl dárce
  2.9.2022 pátek     mše sv. nebude
  3.9.2022 sobota Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 18.00 h Za Antonína Dominika, rodiče, za živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  4.9.2022 neděle23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  5.9.2022 pondělí Připomínka sv. Terezie z Kalkaty 18.00 h Na poděkování za dar života a živé víry s prosbou o spásu duší v očistci
  6.9.2022 úterý     mše sv. nebude
  7.9.2022 středa Připomínka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelého Jaromíra Žajdlíka, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví pro celou rodinu
  8.9.2022 čtvrtek Svátek Narození Panny Marie18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé i zemřelé
  9.9.2022 pátek Připomínka sv. Petra Klavera, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  10.9.2022 sobotaPřipomínka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelého Karla Kmentu, syna, dvoje rodiče a dar zdraví pro celou rodinu
  11.9.2022 neděle24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  12.9.2022 pondělí Připomínka Jména Panny Marie18.00 h Za živé i zemřelé Marie a dar zdraví
  13.9.2022 úterý Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve   mše sv. nebude
  14.9.2022 středa Svátek Povýšení svatého Kříže   mše sv. nebude
  15.9.2022 čtvrtek Památka Panny Marie Bolestné   mše sv. nebude
  16.9.2022 pátek Památka sv. Ludmily, mučednice   mše sv. nebude
  17.9.2022 sobotaPřipomínka sv. Kornélila, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků, připomínka sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve a připomínka sv. Hildegardy z Bingenu, panny a učitelky církve   mše sv. nebude
  18.9.2022 neděle25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10.30 h Na úmysl dárce
  19.9.2022 pondělíPřipomínka sv. Januária, biskupa a mučedníka18.00 h Modlitby v kostele
  20.9.2022 úterý Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků 15.00 hPohřeb zemřelého Josefa Bachana
  21.9.2022 středa Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 18.00 h Modlitby v kostele
  22.9.2022 čtvrtek     mše sv. nebude
  23.9.2022 pátekPamátka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 18.00 h Modlitby v kostele
  24.9.2022 sobota     mše sv. nebude
  25.9.2022 neděle26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10.30 h Na úmysl dárce
  26.9.2022 pondělí Připomínka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 18.00 h Modlitby v kostele
  27.9.2022 úterý Památka sv. Vincence z Paula, kněze   mše sv. nebude
  28.9.2022 středa Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze 18.00 h Za Václava Macha, manželku, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  29.9.2022 čtvrtek Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 18.00 h Za Matouše Zámečníka, manželku a vyprošení zdraví pro celou rodinu
  30.9.2022 pátekPamátka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 14.00 h Pohřeb zemřelého Josefa Fojtíka