Oznamy pro farnost 14.8.2022

20.neděle mezidobí

Na pondělí 15. srpna připadá doporučený svátek NANEBEVZETÍ PANNY MARIE. Věřícím se doporučuje tohoto dne se účastnit mše svaté.

Ve čtvrtek odpoledne 18. 8. jsou zváni na Antonínek rodiče a prarodiče s dětmi. Začíná se ve 14.30 hodin. Mše svatá bude sloužena v 15.30 hodin. Můžete se dál těšit na hry, pohádku, táborák ... Zvou centra pro rodinu ve Veselí, Strážnici a Matice svatoantonínská.

V cukrárně si opět můžete zakoupit stravenky na oběd při Děkovné pouti na Antonínku 28. 8. Cena 120 Kč.