Oznamy pro farnost 21.8.2022

21.neděle mezidobí

V cukrárně si opět můžete zakoupit stravenky na oběd při Děkovné pouti na Antonínku 28. 8. Cena 120 Kč.

Příští neděli se koná v kapli svatého Antonína pouť děkovná.

Tuto neděli se koná sbírka na potřeby kostela.