Oznamy pro farnost 28.8.2022

22.neděle mezidobí

V cukrárně si opět můžete zakoupit stravenky na oběd při Děkovné pouti zítra na Antonínku 28. 8. Cena 120 Kč.

Tuto neděli se koná v kapli svatého Antonína pouť děkovná.

Minulou neděli při sbírce na potřeby kostela se vybralo 11 196,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Farnost Ostrožská Lhota zve všechny žáky s rodiči, studenty a učitele na zahájení školního roku a žehnání aktovek, které proběhne v našem kostele při mši svaté ve středu 31. srpna 2022 v 18.oo hodin. Všichni žáci a studenti nechť si sebou přinesou své aktovky, batohy a školní tašky.

V pátek 2. září v našem kostele nebudou bohoslužby.

Všichni jste srdečně zváni na mši svatou, kterou bude 12. září od 14.00 hod. sloužit v kapli sv. Rocha na kopci Rochus františkánský kněz a nemocniční kaplan Nemocnice Uherské Hradiště P. Antonín Klaret Dabrowski, OFM. Mše svatá bude obětována za všechny živé i zemřelé pracovníky, klienty, dobrovolníky, donátory, podporovatele a příznivce Charity Uherské Hradiště.