Oznamy pro farnost 4.9.2022

23.neděle mezidobí

Tuto neděli jste všichni zváni po mši svaté na farní kavárnu.

V sobotu 17. září 2022 budou v našem kostele při mši svaté v 10.3o hodin sezdáni snoubenci Kamil Ježek a Sylvie Vaštíková.

Všichni jste srdečně zváni na mši svatou, kterou bude 12. září od 14.00 hod. sloužit v kapli sv. Rocha na kopci Rochus františkánský kněz a nemocniční kaplan Nemocnice Uherské Hradiště P. Antonín Klaret Dabrowski, OFM. Mše svatá bude obětována za všechny živé i zemřelé pracovníky, klienty, dobrovolníky, donátory, podporovatele a příznivce Charity Uherské Hradiště.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.