Oznamy pro farnost 11.9.2022

24.neděle mezidobí

V sobotu 17. září 2022 budou v našem kostele při mši svaté v 10.3o hodin sezdáni snoubenci Kamil Ježek a Sylvie Vaštíková. Snoubenci darovali na potřeby kostela 5 000,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.

Další neděle budou mše svaté v 10.3o hodin.

Ve všední dny mše svaté nebudou.

Potom podle pokynů zastupujících kněží.

V případě pohřbu se obracejte na pana děkana do Uherského Hradiště na telefon 736 522 845.