Oznamy pro farnost 11.9.2022

26.neděle mezidobí

V sobotu 1. října 2022 uzavřou ve farním kostele v Hluku svátostné manželství snoubenci Václav Těthal a Klára Štajnochová, bydlištěm v Ostrožské Lhotě.

Tuto neděli bude v našem kostele mše svatá v 10.3o hodin.

Mše svatá ve všední dny bude až od středy 28. září na svatého Václava.

Domácí hospic Antonínek zve širokou veřejnost na Drakiádu, která se uskuteční na Svatém Antonínku v neděli 2. října od 14.00 hod. Na programu budou kromě pouštění draků stanoviště se zábavnými i tvořivými úkoly, ukázka činnosti záchranářů, dobrovolných hasičů i táborák a opékání špekáčků. Přítomni budou také zaměstnanci domácího hospice, kteří rádi odpoví na všechny dotazy týkající se jejich činnosti.

V říjnu začíná měsíc modlitby svatého růžence.