Pořad bohoslužeb v listopadu 2022

  1.11.2022 úterý Slavnost VŠECH SVATÝCH 18.00 h Na úmysl dárce
  2.11.2022 středaVzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 18.00 h Na úmysl dárce
  3.11.2022 čtvrtek Připomínka sv. Martina de Porres, řeholníka   mše sv. nebude
  4.11.2022 pátek Památka sv. Karla Boromejského, biskupa18.00 h Na úmysl dárce
  5.11.2022 sobota     mše sv. nebude
  6.11.2022 neděle32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ10.30 h Na úmysl dárce
  7.11.2022 pondělí     mše sv. nebude
  8.11.2022 úterý   16.00 h Za posvěcení kněží, vytrvalost v dobrém a nová kněžská a řeholní povolání
  9.11.2022 středaSvátek Posvěcení lateránské baziliky 18.00 h Na úmysl dárce
  10.11.2022 čtvrtek Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 18.00 h Na úmysl dárce
  11.11.2022 pátek Památka sv. Martina Tourského, biskupa18.00 h Na úmysl dárce
  12.11.2022 sobota Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 18.00 h Na úmysl dárce
  13.11.2022 neděle33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
  14.11.2022 pondělí   18.00 h Za ochranu života od početí do přirozené smrti
  15.11.2022 úterýPřipomínka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve   mše sv. nebude
  16.11.2022 středa Připomínka sv. Markéty Skotské a připomínka sv. Gertrudy, panny18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  17.11.2022 čtvrtek Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 18.00 h Na úmysl dárce
  18.11.2022 pátekPřipomínka Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla 18.00 h Za zemřelého Bohuslav Uhříčka a dar zdraví pro celou rodinu
  19.11.2022 sobota   18.00 h Na úmysl dárce
  20.11.2022 neděle Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE9.00 h Za farníky
  21.11.2022 pondělí Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé i zemřelé
  22.11.2022 úterý Památka sv. Cecílie, panny a mučednice   mše sv. nebude
  23.11.2022 středa Připomínka sv. Klementa I., papeže a mučedníka a připomínka sv. Kolumbána, opata 18.00 h Za zemřelého Josefa Pavelku, bratra, rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
  24.11.2022 čtvrtek Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů mučedníků 18.00 h Za zemřelého Jaroslava Bartoše, otce, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  25.11.2022 pátek Připomínka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  26.11.2022 sobota   18.00 h Za živou a zemřelou rodinu Radochovu, Dominikovu, za dar zdraví a Boží požehnání
  27.11.2022 neděle1. NEDĚLE ADVENTNÍ9.00 h Za farníky
  28.11.2022 pondělí   6.45 h Za Hermínu Olbrechtovu a duše v očistci
  29.11.2022 úterý     mše sv. nebude
  30.11.2022 středa Svátek sv. Ondřeje, apoštola  18.00 h Za P. Antonína Dominika