Pořad bohoslužeb v prosinci 2022

  1.12.2022 čtvrtek  Připomínka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 18.00 h Za celou živou i zemřelou rodinu Hyrákovu
  2.12.2022 pátek První pátek v měsíci  18.00 h Za zemřelého manžela, dvoje zemřelé rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
  3.12.2022 sobota  Památka sv. Františka Xaverského 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  4.12.2022 neděle2. NEDĚLE ADVENTNÍ9.00 h Za farníky
  5.12.2022 pondělí   6.45 hZa zemřelé rodiče a prarodiče Žajdlíkovy a duše v očistci
  6.12.2022 úterý  Připomínka sv. Mikuláše, biskupa   mše sv. nebude
  7.12.2022 středa Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve  18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  8.12.2022 čtvrtek  Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé i zemřelé
  9.12.2022 pátek Připomínka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina  18.00 h Za zemřelou matku Františku Reifovu, otce a celou živou i zemřelou rodinu
  10.12.2022 sobota Připomínka Panny Marie Loretánské  18.00 h Na úmysl dárce
  11.12.2022 neděle3. NEDĚLE ADVENTNÍ Adorační den farnosti9.00 h Za farníky
  12.12.2022 pondělí   6.45 h Za zemřelou Janu Hlaváčovu a živou i zemřelou rodinu
  13.12.2022 úterý Památka sv. Lucie, panny a mučednice    mše sv. nebude
  14.12.2022 středa  Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 18.00 h Za zemřelou Marii Kolkovu, manžela a duše v očistci
  15.12.2022 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Ludmilu Bachanovu, dvoje zemřelé rodiče, Františku Žajdlíkovu a celou živou i zemřelou rodinu
  16.12.2022 pátek   18.00 h Za zemřelou Marii Páčovu, manžela, syna a dary Ducha svatého pro celou rodinu
  17.12.2022 sobota Výroční den narození papeže Františka  18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  18.12.2022 neděle4. NEDĚLE ADVENTNÍ9.00 h Za farníky
  19.12.2022 pondělí   6.45 hZa Boženu Zlámalovu, manžela a živou i zemřelou rodinu
  20.12.2022 úterý     mše sv. nebude
  21.12.2022 středa  Připomínka sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  22.12.2022 čtvrtek   18.00 h Za Josefa a Marii Těthalovy, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  23.12.2022 pátek Připomínka sv. Jana Kentského, kněze  6.45 h Za zemřelou Boženu a Františka Lopatovy, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  24.12.2022 sobota Doba vánoční  14.00 h Za děti, mládež a rodiny z farnosti
  22.00 h Za dobrodince
  25.12.2022 neděleSlavnost NAROZENÍ PÁNĚ9.00 h Za farníky
  26.12.2022 pondělí Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka  9.00 h Za mládence z farnosti
  27.12.2022 úterý  Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty   mše sv. nebude
  28.12.2022 středa  Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 18.00 h Za zemřelého Vladislava Žajdlíka, zemřelé rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
  29.12.2022 čtvrtek  Připomínka sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  30.12.2022 pátek Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa  18.00 h Za Boženu Vlkovu, manžela, rodinu Tvrdikovu, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  31.12.2022 sobota Připomínka sv. Silvestra I., papeže  17.00 h Na poděkování za přijatá dobrodiní uplynulého roku