Bohoslužba k 40. výročí úmrtí P. A. Šuránka

Bohoslužba k 40. výročí úmrtí P. A. Šuránka

Fotogalerie ze vzpomínkové bohoslužby k 40. výročí úmrtí P. Šuránka ZDE

Především přespolní věřící zaplnili v úterý 8. 11. kostel v Ostrožské Lhotě, aby společně s 28 kněžími poděkovali za život, dílo a odkaz P. Šuránka a porosili za vytrvalost v dobrém pro kněze, jejich posvěcení a vyprošovali nová kněžská a řeholní povolání.

Hlavním celebrantem byl Mons. Josef Nuzík, administrátor arcidiecéze. V závěru promluvil k lidem P. Jiří Zámečník, biskupský delegát pro kauzy svatořečení a povzbudil je k přímluvným modlitbám k P. Šuránkovi za dar uzdravení nemocných osob.
Následovala krátká adorace a společná modlitba všech přítomných u hrobu P. Šuránka.

Jak probíhá proces svatořečení?
Krátce a názorně vysvětleno ZDE

Služebník Boží Mons. Antonín Šuránek
29. 5. 1902 Ostrožská Lhota
3. 11. 1982 Petřkovice, pohřben v Ostrožské Lhotě

Kněz, dlouholetý spirituál olomouckého kněžského semináře. V letech 1951 – 55 bezdůvodně obviněn a internován v klášteře v Želivě. Opakovaně mu byl odebírán státní souhlas pro vykonávání kněžské služby. Tvrdě pracoval i jako dělník v cementárně ve Štranberku.

Po celý svůj život se snažil o posvěcení kopce sv. Antonína na Blatnické hoře. V určité roky zde i bydlel. Pořádal duchovní promluvy pro všechny věkové kategorie, pro mnohé se stal vyhledávaným zpovědníkem a duchovním rádcem.

Zemřel v pověsti svatosti. Přátelé, žáci a lidé z jeho okolí začali shromažďovat dokumenty týkající se jeho osobnosti a usilovat o jeho kanonizaci. Po úspěšném kanonizačním procesu v olomoucké diecézi byl materiál zaslán do Vatikánu, který jeho platnost roku 2000 potvrdil.