Adventní věnce

Adventní věnce

Milí farníci,
přibližuje se čas adventní a s ním i naše nabídka benefičního prodeje adventních věnců.
Před dvěma lety mládež naší farnosti připravila k prodeji několik věnců s úmyslem podpořit výtěžkem naši farnost. Letos bychom tehdejší víceméně zdařilou akci rádi zopakovali.

Tentokrát však s výhradní předobjednávkou.
Vyrobíme tedy jen tolik věnců, kolik bude objednáno, maximálně však 40 ks.

Věnce budou v sobotu 26.11. v 17.30, před poslední mší svatou letošního liturgického roku, při níž pak můžou být požehnány, prodány bez předchozí rezervace konkrétního kusu, tedy metodou „kdo dřív přijde, ten dříve vybírá“.

Máte-li zájem o adventní věnec od nás,
objednejte si svůj kus na tel. 734 173 888, nebo osobně u Hany Machové.

Doporučená cena za kus 450 Kč.

Proč si pořídit adventní věnec? Co výrobou chceme podpořit?

Představuje naše očekávání narození Spasitele.
Připomíná nám nutnost se připravovat, a to nejen hmotně, ale zejména ztišením se.
Společné zapalování svíček na adventním věnci je nejen pěknou tradicí, ale krásnou příležitostí pro setkání celé rodiny, společnou modlitbu, sdílení svých zážitků, pocitů, přání, jak strávit letošní Vánoce.
Byli bychom rádi, kdyby věnec alespoň trošku dopomohl k tomu, aby váš advent byl pokojný a požehnaný, aby nezůstal jen výzdobou domácnosti, ale sloužil svému účelu.

Historie a symbolika adventního věnce

Jeho kruhový tvar představuje jednotu lidí a Boha. Zelené jehličí, z něhož je věnec zhotoven, symbolizuje věčný život, který Kristus přislíbil všem věřícím, plameny svíček pak představují lásku Ježíše Krista ke každému člověku. Na věnci se nacházejí čtyři svíčky.
Tři bývaly dříve fialové a jedna růžová. Představují totiž čtyři adventní neděle a v adventní době se používá fialová barva pro liturgická roucha a výzdobu s výjimkou třetí neděle adventní, kdy je liturgickou barvou růžová. Tato neděle je předzvěstí očekávané radosti, která se přibližuje.
Adventní věnec se k nám dostal ze severního Německa a začal se ve větší míře vyrábět v polovině 19. století.

„Podle nejstarší dochované písemné zprávy pověsil první adventní věnec roku 1838 Johann Heindrich Wichern na dveře sirotčince v Hamburku.
Byl ozdobně vyřezávaný ze dřeva. Na tento věnec každý den připevnil zapálenou svíci a pod ním byla pokladnička na milodary pro sirotky.“

(Vavřinová – Průvodce svátečním časem, 2010)