Lhotská poznávačka aneb Po stopách Šuránkových

Lhotská poznávačka aneb Po stopách Šuránkových

"Hrací karta" ke stažení a tisku pod článkem!

Aktivitu organizuje OBEC a FARNOST Ostrožská Lhota.

V Obecním zpravodaji je občas zmínka o P. Antonínu Šuránkovi.
Když jdeme na poštu, hřbitov nebo ke kostelu, tak míjíme už 20 let jeho sochu.
Je Lhotským rodákem a letos jsme si připomínali několik kulatých životních výročí.
Víme, kdy se narodil?
Kde je jeho rodný dům?
Kde všude bydlel a pracoval?

Každý člověk je jedinečný. Obec tvoří stovky lidí a každý z nich je v něčem výjimečný.
Svou prací, chováním, dovedností, příkladem a nezištnou prací pro své okolí. Životy některých se do paměti a srdcí zapsali natolik, že na ně vzpomínají i následující generace.
Někteří přesánou hranice svých rodných obcí a regionu a z dnešního pohledu bychom mohli říct, že své domovině dělají „reklamu“.
Pojďme spolu zjistit, kdo byl Antonín Šuránek!

Aktivita byla vytvořena přednostně pro děti a mládež,
ale zúčastnit se může skutečně kdokoli,
klidně i přespolní.

Pro všechny od 0 – 99 let.

Proč je dobré se zúčastnit?

- projdete se po čerstvém vzduchu
- navštívíte různá zákoutí Lhoty
- protáhnete si tělo
- splníte pár úkolů
- a jako bonus se něco dozvíte!

Jak se zapojit?

Ve Lhotě najdete celkem 11 stanovišť, na kterých se postupně seznámíte s životem P. Šuránka.

Start je u Pastoračního domu P. A. Šuránka a cíl na hřbitově. Průběh trasy je popsaný na jednotlivých zastaveních.
Mapka je na webech, infokanále a hrací kartě.

Chcete soutěžit o ceny?

Pokud chcete být zařazení do soutěže, musíte mít „hrací kartu.“

Kde ji vezmu:
• stáhnout a vytisknout si ji můžete na uvedených webech (ke stažení pod článkem)
• vyzvednout si ji můžete také zádveří obecního úřadu

Pak už bude stačit vyluštit tajenku, splnit pár úkolů.

S sebou:
hrací kartu
tužku
brýle (pokud je potřeba)
a hlavně dobrou náladu!

Odpovědi do křížovky nejsou těžké.
Většinu jde „vyhledat“v blízkém okolí stanoviště.

Správně vyplněnou „hrací kartu“
je potřeba odevzdat do 18. 12. do poštovní schránky na obecním úřadě.

Netušíme, kolik soutěžících se zapojí a jaké bude věkové rozpětí.
Proto kategorie a množství výherců bude určeno dodatečně.
Buď vyhraje každý, nebo se bude losovat.

Aktivita potrvá do neděle 18. 12. 2022.

Hrací karty průběžně vhazujte do poštovní schránky na obecním úřadě.

Vyhlášení výsledků proběhne v neděli 25. 12. 2022 v rámci koncertu „Vánoční koledování na Boží narození“.

Pokud zjistíte, že je některé stanoviště zničené dejte nám vědět. (731 402 196)

www.ostrozskalhota.cz/cs/
www.farnost-ostrozska-lhota.cz

Přílohy

Hrací karta
Hrací karta
Mapka