Oznamy pro farnost 13.11.2022

33.neděle mezidobí

Ze sbírky na CHARITU minulou neděli bylo odesláno 9 030,- korun. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať

Od 13. do 22. listopadu probíhá týden modliteb za mládež.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Příští neděli na slavnost Krista Krále se po mši svaté koná adorace.

Děkuji všem, kteří se nějak zasloužili na přípravě a důstojném průběhu výroční vzpomínky služebníka Božího P.Antonína Šuránka v úterý 8.listopadu.