Oznamy pro farnost 20.11.2022

Slavnost Ježíše Krista Krále

Tuto neděli na slavnost Ježíše Krista Krále se po mši svaté koná obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Tuto neděli se koná sbírka na potřeby našeho kostela.

Prosím členy farní rady, aby se v úterý 22. listopadu sešli v Pastoračním domě v 18.3o hodin.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Vážený pane faráři, obracíme se na Vás s prosbou o oznámení, že v neděli 27. listopadu 2022 v 10.30 hodin, v kostele Narození Panny Marie v Uherském Hradišti - Sadech, bude sloužena mše svatá za všechny živé i zemřelé pacienty a pracovníky mobilního hospice PAHOP.

Příští neděli na začátku mše svaté se budou žehnat adventní věnce.