Postní doba

Postní doba

Liturgické údobí postní doby,
jež připomíná čtyřicet dní,
které Ježíš strávil na poušti,
je pro každého pokřtěného mocnou výzvou k obrácení,
aby vnitřně obnoven dospěl
k slavení Velikonoc,
slavné památce spásy.


Byl to Duch, který vedl Krista do pouště (srv. Lk 4,1), aby tam byl pokoušen ďáblem. I křesťan, jehož vnitřní život řídí týž Duch, kterého přijal ve křtu a při biřmování, je povolán, aby denně, podporován Kristovou milostí, čelil boji o víru. Postní doba je "příhodný čas" pro hlubokou prověrku vlastního života ve světle Božího slova.

(Jan Pavel II.)

Zkus v postní době ze svého života něco odstranit, co ti bere čas a co není tak důležité a potřebné. A do uvolněného prostoru vpusť Boha...

(P. Aleš Opatrný)