Oznamy pro farnost 27.11.2022

1.neděle adventní

Při sbírce na potřeby kostela minulou neděli se vybralo16 582,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Žehnání adventních věnců proběhne tuto neděli na začátku mše svaté.

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek budu navštěvovat nemocné. Nemocné můžete do té doby nahlásit u mne.

V pondělí ráno v 6.45 hodin vás zveme na roráty. Děti ať si vezmou lampičky s sebou. Po mši svaté je čeká snídaně.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi. Protože tato mše svatá bude jako roráty, děti ať si vezmou lampičky.

Už se zapisují mše svaté na příští rok.

Zájemci o biřmování se mohou přihlásit ještě do konce roku.