ADVENTNÍ AKTIVITA PRO ROK 2022

ADVENTNÍ AKTIVITA PRO ROK 2022

Začal nám nový církevní rok a také advent – doba přípravy na oslavu narození Pána Ježíše - a máme tady novou adventní hru.

Každé pondělí a pátek budou roráty, před mší svatou si rozžehnete lampičky a ty vám, ale i všem ostatním budou svítit na cestu k oltáři – k Pánu Ježíši. Každý z nás by měl být takovou lampičkou, která ukazuje cestu k Pánu Ježíši. Neznamená to, že budeme doslova svítit, ale to, že budeme dobrým příkladem pro naše okolí – to bude právě to naše světýlko.

Ale aby lampička svítila, potřebuje, aby v ní hořela svíčka, nebo nějaký olej, anebo svítila žárovka, kterou napájí baterie – prostě potřebuje zdroj světla a tím je pro nás setkání s Pánem Ježíšem na mši svaté, v modlitbě, při četbě písma svatého – bible.

To je výzva nejen pro děti, ale pro nás všechny.

V letošní adventní hře budeme hledat cestu do Betléma tak, že ji osvětlíme lampičkami, které si zasloužíte:

- účastí na mši svaté,

- modlitbou,

- četbou bible.

Když si lampičku zasloužíte, vystřihnete ji, podepíšete, můžete ji i vybarvit a připnete ji na nachystaný špendlík na nástěnce připravené v kostele. Lampičky budeme připínat postupně od pravého dolního rohu. Lampičky najdete v košíčku u nástěnky, nebo na stránkách farnosti.

Přílohy

Lampičky
Lampičky
Pravidla
Pravidla