Oznamy pro farnost 04.12.2022

2.neděle adventní

V pondělí ráno v 6.45 hodin jste všichni zváni na roráty. Děti ať si vezmou lampičky s sebou. Po mši svaté je čeká snídaně.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi. Protože tato mše svatá bude jako roráty, děti ať si vezmou lampičky. A možná přijde i Mikuláš.

Už se zapisují mše svaté na příští rok.

Alespoň jedenkrát za pět roků se má ve farnosti udělovat svátost biřmování a to by v naší farnosti vycházelo na rok 2023. Zájemci o biřmování se mohou přihlásit ještě do konce letošního roku.

Příští neděli se koná ADORAČNÍ DEN, který v naší farnosti probíhá vždy 11. prosince. Během týdne se můžete zapisovat na připravený arch papíru. Udělejte si čas a zařaďte si už teď adoraci do svého programu. Je-li to možné, přijďte třeba jen na malou chvíli. Nezapomínejme, že modlitbou se přece čas neztrácí, ale získává!