Oznamy pro farnost 11.12.2022

3.neděle adventní

Tuto neděli se koná v naší farnosti ADORAČNÍ DEN.

Celodenní ADORACE začne výstavem Nejsvětější Svátosti po mši svaté a bude ukončena závěrečnou modlitbou od 17.3o do 18.oo hod. Můžete se zapisovat do rozpisu na připravený arch papíru.

Udělejte si čas a zařaďte si adoraci do svého programu. Je-li to možné, přijďte třeba jen na malou chvíli. Nezapomínejme, že modlitbou se přece čas neztrácí, ale získává!

V pondělí ráno v 6.45 hodin jste všichni zváni na roráty. Děti ať si vezmou lampičky s sebou. Po mši svaté je čeká snídaně.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi. Protože tato mše svatá bude jako roráty, děti ať si vezmou lampičky.

Příští sobotu bude v našem kostele možnost vykonat si předvánoční svatou zpověď od 16.oo do 17.oo hodin. Využijte přítomnosti cizích zpovědníků.