Modlitby matek

Všechny maminky a babičky jsou zvány ke společným modlitbám za své děti a vnuky každý pátek po mši svaté v Pastoračním domě P. A. Šuránka.

Tato setkání začínají modlitbou růžence, následují modlitby matek, četba z Písma sv. a diskuse.

Při našich setkáních se sjednocujeme navzájem v modlitbě a během setkání ukládáme jména našich dětí do košíku pod křížem, abychom je nabídly do Ježíšovy péče.

Historie

Společenství bylo založeno, aby pomohlo a poskytlo podporu matkám, které se chtějí modlit za své děti a vnoučata společně.

Modlitby matek byly založeny v roce 1995 v Anglii. V té době dvě babičky, Veronika a její švagrová Sandra, obě z Anglie, pocítily touhu odevzdaněji se modlit za své děti. Během modlitby poznaly, že Pán Ježíš chce, aby matky odevzdávaly své děti do Jeho rukou, aby On mohl působit v jejich životech a zmírnit tak bolesti matek.

Bez jakékoliv reklamy se společné modlení maminek rozšířilo velkou rychlostí po celém světě. Skupinky, jejichž členy jsou lidé různých církví i kultur, pracují např. v Číně, Mexiku, Rusku, Americe, Francii a vytvářejí nepřetržitý proud modliteb za děti.

Do České republiky přijela zakladatelka hnutí paní Veronika Walsler poprvé v listopadu 1996. "V současné době působí v naší republice už několik set modlitebních skupin," uvádí Růžena Fialová z Brna, koordinátorka hnutí v naší republice. Veřejnosti se pak Modlitby matek představily na celonárodním setkáni zástupců laických hnutí a komunit na Velehradě v roce 1999 a později obdržely dekret a schválení České biskupské konference pro oficiální působení u nás.

Do společenství Modlitby matek se zapojují ženy i muži, kteří si uvědomují svou velkou zodpovědnost za děti a zároveň cítí své omezené možnosti při jejich výchově a ochraně. Na vytvoření skupinky stačí dvě osoby, které si důvěřují.

Modlíme se za své děti a v prosbách se připojujeme ke všem modlícím se rodičům světa. Takto se vytváří nekonečný řetězec, protože i když spíme, někde v Austrálii prosí jiné zase za nás.

Cílem modliteb ale není „vynucení si“ zázraku. „Jde především o upevnění vlastní víry a jistoty, že Bůh dává našim dětem vše, co potřebují. Chce, abychom uvěřili, že i když cítíme strach a bezmoc, když se nám zdají naše problémy beznadějné, u něho není nic nemožné. Někdy se změní těžká situace, jindy se změní náš pohled na ni,“ vysvětluje Růžena Fialová.

Modlitby matek se rozšířily do více než 80 zemí celého světa a existují tisíce modlitebních skupinek. V poslední době vznikají také modlitby otců.

Modlitby Společenství Modlitby matek mají svou brožuru s modlitbami.

Více o Modlitbách matek

Zde nabízíme některé modlitby:

Díky tobě, milý Pane,
za dar mateřství.
Je to důstojné a požehnané povolání.
Pane, často zapomínáme,
jak velice nám věříš,
když svěřuješ své drahocenné děti do naší péče.
Prosíme tě, pomoz nám,
abychom vždy uměly
docenit poslání matky.
Amen.


Pane Ježíši, přicházím před tebe jako matka.
Prosím, abys žehnal mým dětem
a všem dětem na celém světě.
Děkuji ti za naše děti,
jsou pro nás drahocenným darem.
Pomoz nám, Pane, vždycky si to připomínat,
zvlášť, když jsou v těžkostech.
Pane, vždyť žijí ve světě plném násilí,
ve světě, který tě vždy neuznává,
ve světě, kde se mohou stát terčem posměchu,
když vyznají, že v tebe věří.
Pomoz jim, aby byly silné, Pane.
Pomoz nám poznat, že ty jsi stále s námi,
že s námi sdílíš radost i bolest,
že jsi vítěz nad zlou mocí.
jsi s námi, když se smějeme,
a pláčeš s námi v bolestech.
Prosíme tě, dej nám milosti,
které potřebujeme, abychom naplnily záměr,
který máš s naším životem
a splnily své povinnosti v rodinách.
Ty jsi všemohoucí Bůh, ty můžeš věci změnit.
Obracíme se k tobě s důvěrou a láskou,
protože víme, že odpovíš na naše prosby.
Chceme si vždy připomínat,
jak velmi miluješ nás a naše děti,
a že nás povzbuzuješ,
abychom ti odevzdaly své problémy.
Amen.