Postní almužna je projevem lásky

Postní almužna je projevem lásky

Postní almužna se v letošním roce koná již po čtvrté.

Popeleční středou charita ve spolupráci s farnostmi zahajuje tzv. Postní almužnu. Tato duchovně pastorační aktivita nás vybízí k intenzivnějšímu prožívání postní doby, tedy přípravy na Velikonoce. Právě během této doby se máme zříci různých životních přilepšení, jídla či zábavy. Postní almužna nás pak vybízí k promýšlení vztahu k chudým a pomoci lidem v nouzi. Výsledkem je finanční sbírka na pomoc a podporu charitativních projektů.

V kostele si můžeme vzít do domácností papírové pokladničky, které nám mají symbolicky připomínat přítomnost chudých v jejich duchovním snažení během postní doby. „Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný… Kdo chce nalézt Boží srdce otevřené, ať nezavírá svoje před tím, kdo jej prosí,“ to jsou slova sv. Petra Chrysologa a právě ta zdobí papírovou schránku.

Do pokladničky pak každý, bez rozdílu věku, můžeme odkládat drobné finanční částky za odřeknuvší si jídlo či jiné radosti.

Odevzádat se budou pokladničky v kostele v neděli 1. dubna. Právě tato poslední neděle před Velikonocemi, nazývaná Květná, je časem, kdy si připomínáme Ježíšův slavný příchod do Jeruzaléma. Tehdy lidé pod jeho nohy prostírali své pláště, jako výraz nejvyšší náklonnosti. Dnes jej máme symbolicky vítat vyjádřením svého postního úsilí, tedy dary pro chudé a pro lidi v nouzi.

Více na stránkách www.postnialmizna.cz